Стаття в газеті ″Новий День″, фестиваль ″Сад Божественних Пісень″, присвячений творчості Г.Сковороди у Харькові.
Стаття в газеті "Новий День". Участь Олесі у харківському фестивалі "Сад Божественних Пісень", присвяченому творчості Григорія Сковороди.
© Олеся Сінчук 2019, powered by Artesano